Alkol Tedavisi


Alkol Tedavisi

Alkolü bırakmak için…
Aynı sigara bırakma terapilerinde yapılandaki gibi; Alkol bağımlısı olan kişide alkol üzerinde yapılan terapiler kişinin isteğini azaltmakta, aldığı alkol miktarını otomatik olarak azatmakta ve kişinin alkolü tamamen bırakmasını kolaylaştırmaktadır. Kişinin bağımlılığının düzeyine göre bu terapi alkol bırakma konusunda yeterli bir olabilir ya da bilinen klasik yöntemlerine entegre edilen bir destek olarak kullanılabilir.Seanslar 4 gün ara ile yapılır ve ardı ardına yapılan 3 seans ilk planda yeterlidir.Daha fazla seansın gerekip gerekmeyeceğine kişisel özelliklere göre karar verilir. Alkol bırakma terapilerinde kişinin klasik tıbbi yaklaşımları da içeren farklı şekillerde desteklenmesi ve seansların bu tedavileri destekleyecek şekilde birlikte verilmesi önerilebilir. Alkol bağımlılığı kişinin ruhsal yapısı ile birebir bağlıdır ve kişinin psikolojik yapılanmasını ve uzun süreli izlem gerekliliğini göz ardı eden frekans silme terapilerinin başarısı sınırlı olur. Yani bu terapiler için terapistin tecrübesi, diğerleri için olduğundan çok daha fazla önemlidir. Neoterapide alkolü bırakmak için yapılan terapilerde, kişinin talebine ve alkol probleminin ne düzeyde olduğuna bakılarak  ruhsal teknikler ve beraberinde Bach çiçekleri gibi ruhsal duruma yönelik terapiler de önerilebilir. “Rezonans terapileri kişinin sıkça kullandığı alkol tipi üzerinden yapılır.” Rezonans terapilerinde maddelerin kimyasal özellikleri değil, fiziksel özellikleri (elektromanyetik özellikleri) kullanılır. Yani vücuttaki değişim, maddeye özgü çok ince elektromanyetik frekanslar (titreşimler) yardımıyla sağlanır. Bağımlılık durumunda yapılan işlem, bağımlılık yapmış olan maddenin (içilen alkol) cihazın içine konulması ve bu maddeden alınan elektromanyetik titreşimlerin vücuttan silinmeye çalışılmasıdır. Yani sistemin içine konulan her ne ise onun üzerinden yapılan bir frekans işlemi söz konusudur. Alkol bırakmak için yapılan uygulamalarda cihazın içine konulan madde kişinin sık içtiği alkol cinsidir. Alkol bırakma konusunda yapılan seanslar 50 dakika kadar sürer ve birkaç gün aralıklarla 3 kez uygulanır. “Birçok kişi için 3 seans yeterli olurken bazı kişilerde daha fazla seans da önerilebilir.”
 
Kim için, hangi terapi
Alkol bırakma terapilerinde seansların nasıl kullanılacağına, beraberinde başka desteklerin de kullanılıp kullanılmayacağına kişinin özelliklerine ve asıl olarak neye ihtiyaç duyduğuna bakılarak karar verilir ve diğer terapi şekillerinin de eklenmesi gerekebilir.
 
Terapilerin Etkisi
Terapilerin etkisi kişinin alkol ihtiyacını azaltması ve kişinin alkolden çok fazla zorlanmadan vazgeçebilmesini sağlamasıdır. Etki aynı sigara bırakmada olduğu gibi ilk seansla birlikte başlar ve birkaç günde bir yapılan 3 seansla pekiştirilir. Terapi sonrasında kişi, alkol isteğinin azalmış olduğunu net olarak hisseder. Eğer kişi yapılan seanslardan sonra alkolü almaya çalışırsa; eski bildiği keyfi alamadığını, alkolün anlamsızlaştığını fark edecektir. Buna rağmen terapi başarısı kişideki bağımlılığın ne ölçüde olduğuna ve kişinin "asıl" olarak neye ihtiyacı olduğuna göre değişir.
 
Kimler İçin Önerilir?
 
Size hangisi daha uygun
Alkol probleminin ne düzeyde olduğuna göre ve bu probleme yol açan ruhsal sebebin durumuna göre farklı terapileri önerebiliyoruz. Birçok kişi için rezonans terapisi yeterli iken, bazı kişiler için kişinin psikolojik yapısını etkilemeye yönelik diğer terapiler de kullanılır. Ağır durumlarda aileden gelen ruhsal alışkanlıkları gözönüne almadan, sadece cihazlarla yapılan terapilerin fayda sağlayacağını ancak yeterli olmadığını biliyoruz. “Rezonans terapileri alkolden tamamen kurtulmak ya da alkolü azaltmak isteyen herkese önerilir.” Yapılan terapi bağımlılık yapan madde üzerinden kendine has bir teknolojiyle yapılan bir rezonans seansıdır. Amaç vücutta o maddeye karşı frekans temizliği yapmaktır. Frekans temizliğinin kişinin maddeye karşı bağımlılık halini ortadan kaldırdığını gözlemliyoruz ancak bunun yanında bu işlem vücutta maddesel düzeydeki bir temizliği de uyarmaktadır. Yani rezonans seansları aslında detoks temellidir. Bu durum alkol üzerinden yapılan seanslar için de geçerlidir. 
 
Alkolü azaltmak isteyenler
Alkol üzerinden yapılan seansların ardından artık vücudun alkol ile kurmuş olduğu ilişki değişmiştir. Eğer kişi yapılan seanslardan sonra alkolü bırakmayıp almaya devam ederse; eski bildiği keyfi alamadığını, alkolün eski tadını yitirdiğini ve anlamsızlaştığını fark edecektir. Yani bu terapiler kişinin alkol alımını azaltmak için kullanılabilir ancak bu türden bir uygulamanın etkisinin devam edebilmesi için 3-6 ayda bir, bir-iki seans tekrar gerekecektir. “Alkol problemi altında yatan ruhsal yapıya yönelik terapiler de önemlidir.”
 
Tamamen kurtulmak isteyenler
Asıl olarak, alkolden ilelebet kurtulabilmenizi hedefliyoruz. Bunun için, yani alkolizm problemini hayatınızıdan tamamen çıkarmak için yapmanız gereken tek şey “artık istemiyorum” demek ve bu sorunun ruhsal sebepleriyle ilgilenmeyi de göze almak. Yapılan terapilerin görevi ise alkolü bırakma sürecinizi zorlanmadan geçirebilmenizi sağlamak, ve bunu mümkün kılmak. İsteği azaltmak, alkol almadığınız için oluşan sıkıntıları yatıştırmak, alkolün kokusunu daha duysanız vücudunuzun buna "sanki ilk defa karşılaşmış gibi" tepki vermesini sağlamak. Rezonans terapisi kişinin sıkça kullandığı alkol tipi ya da tipleri üzerinden yapılıyor. Seanslar 4 gün aralıkla 3 kez uygulanıyor. Talebinize bağlı olarak, tedavilerde başka yöntemlerin kullanılıp kullanılmayacağına ilk görüşmemiz sonrasında karar veriliyor. “Alkol problemi altında yatan ruhsal yapıya yönelik terapiler de önemlidir.”
 
Terapilerin etkisi
Seansların etkisi kişinin alkol ihtiyacının azaltması ve alkolden çok fazla zorlanmadan vazgeçebilmesinin sağlanmasıdır. Etki aynı sigara bırakmada olduğu gibi ilk seansla birlikte başlar ve birkaç günde bir yapılan 3 seansla pekiştirilir. Seanslar sonrasında kişi, alkol isteğinin azalmış olduğunu net olarak hisseder. Eğer kişi yapılan seanslardan sonra alkolü almaya çalışırsa; eski bildiği keyfi alamadığını, alkolün anlamsızlaştığını fark edecektir. Alkolü bırakma programı çerçevesinde birkaç farklı terapi şeklini birlikte kullanabiliyoruz. 
 
 
 

ÖNEMLİ NOT …  Bu sitede bahsedilen REZONANS TERAPİLERİ ile ilgili açıklamalar, hastalık tanımları ve vücudun enerji sistemiyle ilgili verilen bilgiler Dünya'da yayılmakta olan bir entegratif/holistik (tamamlayıcı/bütünsel) sağlık akımının yansımalarıdır. Ancak bu sayfalarda anlatılanlar klasik tıbbi yöntemler, tıbbi  tedaviler ya da tedavi önerileri değildir. Bu sayfaları okuyan herkesin bu sayfada yazılanların tıbbi bilgiler olmadığını; rezonans terapileri ya da  bach çiçekleri de bir "TEDAVİ OLMADIĞI"nı ve "HERHANGİ BİR TEDAVİYE ALTERNATİF OLMADIĞI"nı bilmesi önemlidir. Bahsedilen yöntemler "tamamlayıcı ve destekleyici terapiler" kapsamında algılanmalıdır.